Bude vás zajímat :

Vymáhání dluhů

Provádíme vymáhání dluhů u různých dlužníků a různých typů pohledávek.
V rámci vymáhání dluhů dosahujeme relativně velké úspěšnosti, přičemž využíváme všech zákonných prostředků.

Pokud nám svěříte vymáhání dluhu, jsme schopni získat zpět vaše finance a dostat vaši firmu do prosperity, případně vaši osobu tímto způsobem zbavíme tíživé situace, do které vás dostali nezodpovědní odběratelé apod.