Bude vás zajímat :

Detektivní služby

Kvalitní informace – základ všech úspěchů

Uzavíráte důležitý obchod a máte pochybnost o vašem obchodním partnerovi ?
Přijímáte klíčového zaměstnance a chcete si být jistí jeho spolehlivostí a bezúhonností ?
Máte dojem, že váš rodinný partner vám něco zatajuje ?
Potřebujete dostatek důkazů pro soudní řízení ?
Chcete podpůrné informace pro vymáhání vašich pohledávek ?

Díky našim detektivním službám budete znát důležité skutečnosti, budete schopni v pravý čas využít získané informace, nebudete nepříjemně překvapeni tím, co se kolem vás děje. Budete připraveni na různé situace a budete moci s dostatečným předstihem plánovat vaše kroky. Eliminujete vše, co by vás mohlo náhle zaskočit a naopak získáte v různých životních situacích navrch.

Bezpečné obchodování – prověrka partnerů

Získejte dopředu informace o vašem partnerovi se kterým se chytáte uzavřít obchod.
Budete vědět jak se subjekt chová a choval ke svým partnerům. Dozvíte se jaké uzavíral v minulosti obchody a jak dopadly. Získáte přehled o dalších kontaktech,  se kterými se stýká a jak jsou tyto osoby důvěryhodné.  Budete vědět, jak umí dostát partner svým závazkům.

Tyto informace vám umožní rozhodnout se zda vůbec s daným partnerem, spolupracovat. Budete moci zvážit rizika, která z obchodu plynou a některá z nich můžete aktivně omezit nebo odstranit. Vyhnete se tak potencionálním problémům s nesplněnými závazky, nesplacenými pohledávkami nebo dokonce právními komplikacemi.

Spolehliví a důvěryhodní zaměstnanci  – prověrka uchazečů

Kvalita zaměstnanců, jejich spolehlivost, bezúhonnost, majetkové poměry – to vše je důležité pro vývoj firmy zvláště pokud těmto zaměstnancům chcete svěřit zodpovědné úkoly.

Naše prověrka vám zajistí informace o tom, zda je uchazečův životopis pravdivý, zda nemá uchazeč majetkové problémy, které by jej mohly ovlivnit ve vykonávané funkci, jaké má vztahy s jinými firmami a jak se choval v předchozích zaměstnáních.

Díky tomu se vyhnete zaměstnancům se špatnou pověstí, se sociálními problémy, zaměstnancům závislým na alkoholu nebo výherních automatech, zaměstnancům kteří již dříve způsobili firmám různé problémy apod.

Nevěrná manželka, problémové děti 

Bohužel, v životě se člověk může setkat i s nepříjemnými záležitostmi přímo v rodině. V případě potřeby jsme připraveni prověřit věrnost manžela / manželky a opatřit potřebné důkazy pro rozvodové řízení, majetkové vyrovnání apod. Získáte tak výhodu, která vám v takto složité životní situaci ušetří spoustu času trávených u soudu a právníků, mnoho nervů a mnohdy také zjištěné skutečnosti pomohou ke kladnému vyřešení soudního sporu.

Umíme také prověřit vaše děti tak, aby se nevědomky nedostaly do problémů. Prověříme jejich kamarády a volnočasové aktivity a vy tak můžete s dostatečným předstihem zasáhnout a vývoj dětí a jejich aktivity usměrnit. Můžete zabránit okolnostem, kdy se vaši potomci mohou dostat do problémů souvisejících s kriminalitou, nebo dokonce být touto oblastí jakkoli postiženy.

 Veškeré detektivní služby jsou prováděny maximálně diskrétně.